Recursos de la Contribució 2008

PerFavf

Recursos de la Contribució 2008

La Favf ha presentat una reclamació econòmica administrativa davant la Junta Superior d’Hisenda de la Conselleria.

 

En el seu dia es va presentar un recurs de reposició per la notificació fora de termini, o sense haver rebut la notificació, de l’augment extraordinari per part de l’ajuntament de l’IBI.  La resposta d’aquest recurs per part de la Conselleria no ha estat gens satisfactòria pel que la Favf a decidit alçar la queixa a altres instàncies administratives o judicials.

 

Entre els consultats, hi ha gent disposada a presentar un recurs Contenciós administratiu, a fi que sigui finalment un jutge qui decideixi com ha estat l’actuació de l’administració i si s’han de tornar, definitivament, les quantitats cobrades  de manera indeguda.

 

Des de la Favf creim que hem de seguir lluitant en aquest tema ja que s’ha duit d’una manera molt perjudicial pel contribuent i ciutadà deixant-lo en indefens davant l’administració. Per tal motiu si cal, farem un escrit al defensor del poble, per expressar el desacord en l’actuació i demostrar la indefensió del ciutadà davant l’administració.

 

Per tal d’aclarir quines persones estarien disposades a presentar aquest recurs Contenciós Administratiu, pregam que es posin en contacte amb la Federació, al local social, els dijous de 19:00 a 21:00 h, on se’ls explicarà en quines condicions es presentaria el recurs.

 

 

 

Quant a l'autor

Favf administrator