Dificultats urbanístiques per posar ascensors

PerFavf

Dificultats urbanístiques per posar ascensors

La Junta Directiva va acordar sol•licitar a l’ajuntament una modificació puntual del PGOU (Pla General d’Ordenació Urbana) de l’any 1968, per a poder instal•lar ascensors als edificis que tenen l’ocupació urbanística al màxim, és a dir, que teòricament no s’hi pot construir més i, per tant, no se’ls poden concedir llicència per obra major.
Es donen molts de casos que la gent s’ha fet major en un edifici, o habitatge, que no té ascensor i ha de pujar a peu, amb tots els inconvenients i incomoditats que això comporta. Encara que només sigui un pis.
Es demana, per tant, que es faci la modificació puntual de l’articulat del Pla vigent, introduint l’excepció urbanística a una normativa, ja més que obsoleta, per poder instal•lar un ascensor, fent obra major, encara que sigui sacrificant habitacions.
Aquesta posada al dia, puntualment, del PGOU, creim que pot ser acceptada, sense haver d’esperar les NNSS que no se sap si arribaran mai.

Quant a l'autor

Favf administrator