Modificació del PGOU

PerFavf

Modificació del PGOU

Esteim  preparant una instància sol•licitud a l’ajuntament demanant una modificació puntual del PGOU Pla general de ordenació urbana, per tal que es concedeixi llicencia d’obres per instal•lar ascensors a cases particulars que estan al màxim  de ocupació edificable (per qüestions d’edat, de mobilitat i accessibilitat) tenint, per suposat, espai per fer-ho (corral, buit d’escala, etc.etc)

A Palma ho ha aprovat no fa molt a l’article 47 del seu PGOU. És una bona iniciativa, que adapta en els temps que correm una normativa totalment obsoleta del PGOU de Felanitx de l’any 1968.

Quant a l'autor

Favf administrator