Carrer Cavallets i Carrer Caritat 3

PerFavf

Carrer Cavallets i Carrer Caritat 3

Vàrem demanar fa temps l’obertura al trànsit del carrer Cavellets. Es va aprovar en una Plenària. Hem insistit, remarcant l’acord de l’Ajuntament. Segueix igual: molts d’inconvenients per accedir en cotxe de la part alta de la Vila a la part baixa. Sobretot en diumenge, que el mercat tanca la possibilitat del carrer de sa Roca, que s’ha convertit en una via principal.
Ara, ha sortit la noticia que la casa núm. 3 del carrer de la Caritat està en venda. Aquesta casa permetria connectar el carrer d’es Call amb el carrer de la Caritat i d’aquí al carrer Major i la part baixa del poble, o al mercat. Més vies de comunicació possibles permetrien diversificar el trànsit i no fer-lo obligatòri o més intens per una sola via. Diversificar segons allà on es vol anar.
Caldria fer alguna cosa, principalment en referència a l’ordenació urbana. Fer algun moviment per adaptar el poble al dia d’avui. Gestió urbanística se’n diu. No és que el poble estigui dividit, però alguns comerços potser ho hagin anotat i això és un simptoma de limitació de la mobilitat.

Quant a l'autor

Favf administrator