Mobilitat en el nucli urbà

PerFavf

Mobilitat en el nucli urbà

Arran de la sol•licitud reiterada d’obrir el carrer Cavallets al trànsit, per donar sortida a la part alta de la Vila, sobretot en diumenge, es va tractar el tema de la mobilitat a la Vila i la possibilitat de connectar el carrer d’es Call amb el de la Caritat. Altra vegada pendents de les NNSS i del PERI.

Quant a l'autor

Favf administrator