Privatització de l’aigua

PerFavf

Privatització de l’aigua

Se’ns matisà que es tractava d’una concessió, encara que la població ho rebi com una privatització. Una empresa privada es farà càrrec de la gestió de les aigües netes i brutes de la Vila a canvi de 20.000 € anuals per l’ajuntament i una inversió de 400.000 € en cinc anys. La conclusió que en vàrem treure és que el motiu inicial és el cost del servei d’emergències de la brigada municipal, fora de la jornada laboral. Pel que fa a les inversions, l’ajuntament n’ha fetes, segons diuen. Pensam que no abastament. Les infraestructures i la xarxa estan sota mínims i la gestió obsoleta. També pensam que una empresa pública podria ser la solució. Principalment el dubte el tenim si no es parla clar i net de les tarifes que en aquests cinc anys podrà aplicar l’empresa que tregui la concessió.

Quant a l'autor

Favf administrator