El servei de teleasistencia

PerFavf

El servei de teleasistencia

Ara fà un any a moltes cases de Felanitx varen rebre una carta, desde els servei de recaptació de l’Ajuntament, on comunicaven a la gent major d’aquest municipi, que disfrutava del servei gratuit, que desde el mes de gener havien de pagar per seguir disfrutant d’aquest servei.

Desde la Federació varem fer un escrit a l’Ajuntament queixant-nos de la forma com s’havia fet la comunicació, que no era la correcta. Així mateix el fet de que aplicasin el cost amb efecte retroactiu. Que no s’informàs als usuaris, tot gent d’edat, de com podeien fer per donar de baixa aquest servei en cas de que no poguessin o volguessin pagar-ho.

La resposta de l’Ajuntament va esser demenar-nos una reunió de la regidora i el funcionaris de Serveis Socials perque ens volien explicar el que havia passat amb aquesta carta.

A la reunió els varem exposar que no havien complert ni les formes ni les normes. Que aquest tipus de comunicació havia d’esser una notificació, que no podia tener caracter retroacitiu i que havia d’explicar clarament als usuaris com es podien donar de baixa del servei. Ens varen donar la rao i ens varen asegurar que rectificarien i tornarien fer la notificació.

Els varem expresar la nostra opinió que havien d’aprofitar la misiva per disculpar-se de l’angoixa que havien causat a molts dels usuaris amb la carta anterior, on els apremiaven a pagar un servei que ells no sabien que devien. Ens varen dir que si que també era important això.

Ara, UN ANY després, els usuaris del servei reben a la fí una notificació, on simplement els hi adjunten la carta de l’any passat comunicant que han de pagar per aquest servei. No hi ha disculpa de cap casta, no hi indicacions clares de com donar-se de baixa i a més els obliguen a domiciliar el pagament, no el poden fer en efectiu a l’oficina recaptadora.

El més greu de tot això és  que tenguín o no tenguín rao, l’any 2010 hi havia presupostat, per aquest concepte, uns ingresos de 40.000€ que, per no fer una notificació correcta no s’han cobrat i no es podràn cobrar, ja que la notificació s’ha feta al 2011, i per tant ja no més pot fer referencia a l’any en curs. Tot això desde una regiduria on la persona responsable hi té dedicació exclusiva, i en tot un any no ha tengut temps per fer una notificació; ara bé seguim esperant que es fací la disculpa per les formes de l’any passat, lamentable el tacte que varen donar als nostres padrins, un dels col·lectius més febles de la societat, lamentable que aquest tracte es rebí desde la regiduria que estar per falicitar-lis els serveis bàsics.

Quant a l'autor

Favf administrator