Noves juntes directives

A l’assemblea general celebrada el 12 de juny, es varen renovar les juntes directives de les associacions que, com sabeu, formen part de la junta de la Federació, que en reunió posterior elegeixen els càrrecs de la Federació.

La composició de les Juntes de les associacions va resultar la següent.

Sa Font-Abeurador Santueri Mancorme Es Convent
President Bernat Pons Mª Carme Bover Mª Juana Collado José Luís Adrover
Vicepresidenta Margalida Bordoy Francisca Grimalt Antònia Oliver Juan M. Rubio
Secretària Laus Fullana Bartomeu Rosselló Nati Gallego Joan Mestre
Tresorer Joan Rosselló Joan Oliver Pere Uguet Antònia Vadell

 

Els 16 membres de les juntes de les associacions varen elegir els càrrecs de la Federació, quedant de la manera següent:

Federació A.V. Felanitx
President Joan Mestre Ramis
Vicepresidenta Mª del Carme Bover Vadell
Secretari Bartomeu Rosselló Pons
Tresorer Joan Oliver Mayol